Muzisch agogische activiteiten

Bij deze coachingsvorm ligt het accent op het gebruik van slagwerkinstrumenten.

Heilzame werking

Diverse wetenschappelijke studies maken aannemelijk dat muziek maken een positieve invloed heeft op het functioneren van mensen. Dit gaat verder dan louter ‘ontspanning’. Er zijn sterke aanwijzingen dat muziek de integratie bevordert, het sociale gedrag verbetert, de intelligentie stimuleert en het concentratievermogen verhoogt.

Sleutel tot het geheugen

Door de associatieve kracht van muziek komen herinneringen tot leven. Deze sleutel tot het geheugen ontsluit zowel prettige als nare situaties uit het verleden. De reactivering van mooie herinneringen kan een positieve invloed hebben op de gemoedstoestand. Het oproepen van negatieve herinneringen kan helpen bij het verwerken van vervelende ervaringen.

Leren samenwerken

Samen muziek maken is leuk en leerzaam. Je bent ‘gedwongen’ om naar anderen te luisteren en op ze in te spelen. Kortom, je leert om samen te werken. Dit kan een nieuw licht werpen op je functioneren in samenwerkingsverbanden buiten de muzikale context, bijvoorbeeld in werksituaties.
Je krijgt inzicht in je gedrag in een groep, je positie daarin en je invloed op anderen. Door samen muziek te maken ontwikkel je op een speelse manier allerlei vaardigheden die je in het dagelijks leven of in de werksfeer goed kunt gebruiken.

Voor wie?

1. Voor bedrijven die hun teambuilding willen verrijken met een speelse kennismaking van trommels en andere slagwerkinstrumenten.

2. Voor personeelsverenigingen die graag een workshop op het gebied van slagwerk volgen.

3. Voor (zorg)instellingen die structureel of incidenteel muziekactiviteiten willen inzetten voor recreatieve of agogische doeleinden.

4. Voor individuele belangstellenden die de ontspannende en leerzame werking van muzikaal samenspel aan den lijve willen ervaren.